Aanmelden en wat daarna?

Bij Anthropos Centrum voor Fysiotherapie kunt u zich (met of zonder verwijzing) op verschillende manieren aanmelden. Klik hier voor online aanmelden. Het kan ook telefonisch of door langs te gaan op een van de praktijkadressen. Indien een arts is geconsulteerd voorafgaande aan de aanmelding, verwachten wij een verwijzing. Bij chronische indicaties en na een operatie is een verwijzing van een medisch specialist nodig. Met ingang van 2016 is ook voor onderzoek of behandeling aan huis of in een inrichting een verwijzing nodig. De (huis)arts dient in dit geval op de verwijzing aan te geven waarom een behandeling aan huis noodzakelijk is.
 

Op basis van de gegevens op het aanmeldformulier wordt er met u een afspraak gemaakt voor een intake bij een van de gespecialiseerde therapeuten.
 

De intake leidt tot een zorgvoorstel voor een behandeltraject binnen Anthropos of voor een ander Anthropos-product te weten Medisch Fitness, Vitaal Totaal, of Fysio Yoga. (deze producten vallen buiten de zorgverzekering).

Het is mogelijk dat u na de intake, in overleg met de therapeut, wordt geadviseerd om naar een arts of een externe deskundige te gaan, dat kan zijn voor aanvullend onderzoek of voor behandeling.

 

Op basis van de intake wordt in overleg gekozen voor een van onze behandeltrajecten:
 

Persoonlijk therapeutisch traject

  •     Fysiotherapie
  •     Manuele therapie
  •     Fysiotherapie op psychosomatische basis

Persoonlijk Revalidatietraject

  • Pré- en postoperatieve revalidatie
  • Rugscholing
  • Leefstijlprogramma’s voor COPD en CVRM

                                                                                                                  

Beide trajecten kunnen ook samengaan of elkaar opvolgen. Wij zoeken altijd naar de therapeut die het beste bij u en/of uw hulpvraag past.

 

Na het vaststellen van de fysiotherapeutische werkdiagnose wordt een behandelplan opgesteld aan de hand van de door de beroepsvereniging (KNGF) ontwikkelde richtlijnen en evidence based protocollen om zo effectief mogelijk te kunnen behandelen. In geval van herstelbelemmerende factoren zal het behandeldoel worden bijgesteld, waarbij de hulpvraag centraal zal blijven staan.

 

Gedurende de behandeltrajecten en aan het einde hiervan zullen er evaluatiemomenten zijn, waarop de voortgang en het resultaat worden besproken en getoetst. In overleg met u en eventueel de arts/verwijzer kan dit leiden tot wijziging van het eerder gekozen zorgvoorstel.
 

Via een rapportage kan de vooruitgang en het resultaat met de arts/verwijzer worden gedeeld. Dit gebeurt na akkoord van u.