Goed doel: Together Beyond Words in Israël – van pijn naar vrede

02-12-2015

In het kader van de vrede steunen wij de non-profit organisatie Together Beyond Words. Hun missie is om Arabische, Palestijnse en Joodse mannen en vrouwen in Israël te helpen om in unieke gemengde groepssessies hun emotionele wonden en trauma’s te helen, hun kracht en eigenheid te hervinden en de ondermijnende vooroordelen over elkaar weg te nemen. Samen op weg naar een vreedzame en juiste samenleving.

 

Voor de groepssessies en trainingen wordt gebruik gemaakt van Core Energetica Lichaamsgerichte Psychotherapie een krachtige, helende therapievorm waar onze collega Marieke Wernink voor in opleiding is.
De directrice van deze opleiding en haar staf van leraren uit heel Europa steunen dit project al jaren en doen dat door het uitzenden van leraren. Zij voeren hun werk belangeloos uit, alleen de reis en verblijfkosten worden vergoed.

 

Together Beyond Words (TBW) start momenteel een nieuw 1 jarig programma: The Peace Leadership Training. Van pijn naar vrede. Alle Europese leraren zijn bereid om onbetaald hun diensten aan te bieden. TBW is een crowd funding project gestart om geld in te zamelen om de reis en verblijfkosten van de leraren te vergoeden.

 

Het zou fantastisch zijn als u daar een steentje aan wilt bijdragen en dit bericht wilt delen met vrienden en familie. Elk bedrag is welkom. Het is een kans om bij te kunnen dragen aan het mogelijk maken van vrede in het Midden Oosten.

Via onderstaande link kunt u een filmpje bekijken over het programma en uw bijdrage doneren via credit card.

https://www.indiegogo.com/projects/peace-leadership-training-in-israel#/


Via de volgende link is het mogelijk een donatie via PayPal te doen, vermeld daarbij het project Peace Leadership Training.

http://www.en.beyondwords.org.il/donate/


Begin en einde in de kring

 

Naar elkaar luisteren

 

Dans, beweging en spel

Helende aanraking

 

Empowerment, als doelstelling van counseling, is een methode om mensen te helpen het leven te geven dat ze het liefste willen. Het zorgt ervoor dat men leert én krijgt wat men wil. Het verhoogt het bewustzijn en laat mensen specifieke kennis en vaardigheden opdoen zodat ze hun eigen leven in handen nemen.

 

Dit concept gaat uit van het vermogen van mensen om hun leven vorm en betekenis te geven. Power betekent macht, kracht. Eigen macht, kracht ontwikkelen en inzetten, dat is de essentie van empowerment. Deze benadering gaat ervan uit dat ieder mens mogelijkheden of sterke kanten heeft om op eigen wijze - eventueel samen met anderen – vorm te geven aan het leven, ook als de omstandigheden niet zo gunstig zijn, Self efficacy. Zorgverleners zijn bij dit concept gericht op het versterken van de regie van de client door de client bijvoorbeeld te stimuleren tot het maken van eigen keuzes, voor zover dat tot de mogelijkheden van de cliënt behoort. Empowerment bij een cliënt kan ontstaan door de inbreng van de cliënt vanaf het begin van het zorgproces mogelijk te maken, door de cliënt in staat te stellen eigenmachtig te beslissen en te handelen.

Empowerment wordt ook in een andere betekenis gebruikt, namelijk als methodiek gericht op het verbeteren van zelfvertrouwen, zelfbewustzijn en verbetering van het zelfbeeld via individuele of groepsgerichte interventies.