Huishoudelijk reglement medische fitness

 • Een ieder die traint bij Anthropos Medische Fitness (AMF) heeft zijn/haar “intake”vragenlijst naar waarheid ingevuld en ondertekend.
 • Om goede begeleiding en beperkte groepsgrootte te kunnen garanderen, kunt u bij Anthropos Medische Fitness alleen trainen op afspraak.
 • Trainingen die zijn afgesproken en niet tenminste 24 uur van te voren zijn afgemeld, kunnen niet worden ingehaald. In geval van weekend kunt u inspreken op het antwoordapparaat of een email bericht sturen naar info@anthroposfysiotherapie.nl.
 • Er wordt niet gewacht op laatkomers en de trainingen duren 1 uur.

 Lees verder

 • U wordt vriendelijk verzocht de trainingsruimte niet te betreden voor aanvang van uw trainingsuur.
 • Ten behoeve van de hygiëne wordt dient u een handdoek te gebruiken in de trainingsruimte en non marking sportschoeisel te dragen waarmee u niet buiten loopt (ook niet vanaf uw auto of fiets).
 • Een gemiste training kan binnen hetzelfde kwartaal of in de eerste maand van het volgende kwartaal worden ingehaald. Dit geldt ook in geval van ziekte. In bijzondere gevallen is overleg en eventueel aanpassing mogelijk.
 • Anthropos Medische Fitness behoudt zich het recht voor om in geval van calamiteiten één of meerdere trainingen te annuleren. Uiteraard ontvangen de betrokkenen hierover bericht.
 • Anthropos Medische Fitness behoudt zich het recht voor om roosterwijzigingen door te voeren. Uiteraard ontvangen de betrokkenen hierover tijdig bericht.
 • Anthropos Medische Fitness behoudt zich het recht voor om in bijzondere gevallen iemand de toegang tot de praktijk te weigeren.
 • De kosten voor medische fitness dienen vooraf en middels een pin- of contante betaling te worden voldaan. Indien u dit wenst ontvangt u hiervan een kwitantie.
 • Een kwartaalabonnement duurt 13 weken of minder afhankelijk van het moment van starten. Bij aanvang worden de gemiste weken vanzelfsprekend niet berekend.
 • Anthropos Medische Fitness behoudt zich het recht voor de tarieven te wijzigen. U wordt hierover tijdig geïnformeerd.
 • Anthropos Medische Fitness is niet aansprakelijk voor vermissing, verduistering, diefstal en/of schade aan goederen van sporters/deelnemers hetzij binnen hetzij buiten het gebouw aan het Oosteinde 137.
 • Anthropos Medische Fitness is niet aansprakelijk voor ongevallen van sporters deelnemers veroorzaakt door negeren van instructies.
 • Deelname aan de medische fitness gebeurt op eigen risico.