Kinderfysiotherapie

Wanneer kinderfysiotherapie?
 

In veel gevallen is het de ouder of verzorger die zich ongerust maakt over de motorische ontwikkeling van zijn of haar kind. Ook het consultatiebureau of de schoolarts kunnen aangeven dat de ontwikkeling vertraagd of afwijkend verloopt.
 

Om vragen omtrent de motorische ontwikkeling te beantwoorden, kan een kinderfysiotherapeut worden ingeschakeld. Dit is mogelijk via de huisarts, al is er tegenwoordig geen verwijsbrief van de huisarts of specialist meer nodig om te kunnen starten met kinderfysiotherapie. In dat geval zal er eerst een afspraak gemaakt worden voor een screening , om te bekijken of kinderfysiotherapie wenselijk is.
 

Een lijst met veelvoorkomende diagnoses waarbij kinderfysiotherapie geindiceerd kan zijn, vindt u verderop in deze tekst.
 

 Lees meer


Onderzoek en behandeling


Een kinderfysiotherapeutische behandeling  wordt altijd voorafgegaan door een intake gesprek en een kinderfysiotherapeutisch onderzoek. In het intake gesprek wordt samen met de ouder(s) of verzorger(s) en het kind de hulpvraag verhelderd, het motorische ontwikkelingsverloop besproken en wordt er  ingegaan op het verloop van de klachten.

Het kinderfysiotherapeutisch onderzoek bestaat uit observatie van de motoriek van het kind in relatie tot de hulpvraag. Tijdens de observatie wordt gekeken naar de kwaliteit van bewegen - hoe beweegt het kind - en de kwantiteit van bewegen - welke vaardigheden beheerst het kind in vergelijking met leeftijdsgenoten.

Naar aanleiding van het onderzoek worden de behandeldoelen geformuleerd. De resultaten uit het kinderfysiotherapeutisch onderzoek worden vastgelegd in een verslag en besproken met de ouder(s) of verzorger(s). Een kopie van het verslag wordt ter informatie naar de verwijzend arts en eventueel andere betrokken behandelaars gestuurd.

In de behandeling die hierop volgt wordt spelenderwijs geoefend op motorische vaardigheden. Plezier in bewegen is hierbij een voorwaarde, want wie met plezier leert vergeet het nooit meer en wordt gestimuleerd om steeds meer te willen leren!

 

Voorbeelden van diagnoses per leeftijdsgroep waarbij kinderfysiotherapie geïndiceerd kan zijn:

Bij baby's en peuters:

 • motorische ontwikkelingsachterstand
 • voorkeurshouding
 • prematuriteit
 • cerebrale parese
 • spina bifida
 • syndromen, zoals downsydroom
 • plexus brachialis laesie

Bij het jonge kind:

 • diagnoses zoals genoemd in de vorige leeftijdsgroep, die nog steeds motorische problemen veroorzaken.
 • afwijkend looppatroon
 • mentale retardatie 
 • orthopedische afwijkingen
 • jeugdreuma

 Bij het oudere kind:

 • diagnoses zoals genoemd in de vorige leeftijdsgroepen, die nog steeds de motorische problemen veroorzaken
 • DCD, Developmental Coordination Disorder
 • hersenletsel t.g.v. een ongeval
 • schrijfproblemen

 

Hoe meldt u uw kind aan?

Klik hier om uw kind aan te melden.

 

Voor meer informatie of een afspraak kunt u bellen naar:
Telefoon: 070 - 3860611 / 3861926

Rogier Schomaker

info@progresskids.nl

www.progresskids.nl