Klachtenregeling

Bent u tevreden: vertel het door!
 

Heeft u een klacht: vertel het ons!
 

Indien u niet tevreden bent over de gegeven behandeling of over hoe uw fysiotherapeut met u omgaat, probeert u dan samen met uw fysiotherapeut tot een oplossing te komen. Mocht dit voor u niet het gewenste resultaat geven, dan kunt u zich wenden tot de klachtencommissie van het KNGF (Koninklijk Nederland Genootschap van Fysiotherapeuten). Afhankelijk van wat u met uw klacht wilt bereiken, zijn er verschillende wegen te bewandelen.
 

Anthropos is aangesloten voor klachtenregeling bij het KNGF.
 

Op defysiotherapeut.com vind u meer informatie.