Sportfysiotherapie

Sportfysiotherapie is net als manuele therapie een verbijzondering binnen de fysiotherapie. Sportfysiotherapie speelt een belangrijke rol bij preventie, voorlichting en advies voor iedereen die sport beoefend, zowel op amateur als op professioneel niveau, of voor wie wil gaan sporten in de toekomst.

De sportfysiotherapeut behandelt cliënten die na ziekte of blessures het beoefenen van sport weer willen hervatten. Tevens begeleidt en adviseert de therapeut ervaren sporters die hun sport op hoog niveau willen beoefenen. Daarnaast ziet de sportfysiotherapeut ook diverse (kwetsbare) doelgroepen, zoals ouderen en kinderen, bij wie sport wordt ingezet als onderdeel van de therapie.

De meeste klachten waarmee mensen naar de sportfysiotherapeut gaan, zijn blessures aan de knie, enkel en schouder. De therapie richt zich echter niet alleen op het herstel van de getroffen gewrichten, maar kan ook bedoeld zijn om juist die lichaamsdelen te trainen die nog wel belastbaar zijn.

 

Wat kan ik verwachten van een sportfysiotherapeut?

 

De sportfysiotherapeut kan u helpen wanneer er sprake is van een blessure of wanneer u overtraind bent. Het liefst wil u in beweging blijven en uw sport zo snel mogelijk weer hervatten. Indien nodig hervat u het sporten met een alternatief trainingsschema, maar u wil blijven bewegen en uw conditie behouden.

Het sporten en onderdeel uitmaken van een vereniging is voor u belangrijk. De sportfysiotherapeut zal u dan ook zodanig begeleiden dat u de sport zo snel mogelijk, maar blessure vrij, kan hervatten. De therapeut heeft inzicht in wat er gebeurt tijdens het sporten en begrijpt hoe u geblesseerd bent geraakt. Er wordt voor een behandelplan en revalidatieschema op maat gemaakt. Enerzijds afgestemd op uw belastbaarheid en anderzijds op de sport die u beoefent. Er wordt tevens gekeken naar uw motoriek, coördinatie, snelheid, lenigheid, kracht en uithoudingsvermogen.

 

Hoe ziet een behandeling eruit?

 

Uw sportfysiotherapeut kan verschillende behandeltechnieken toepassen. Een groot deel van de behandeling zal bestaan uit een oefenprogramma met of zonder gebruik van trainingsapparatuur. Echter worden ook mobiliserende technieken toegepast. Diverse ondersteunende  technieken zoals tapen, brace advies, dry needling en massage worden waar nodig geïntegreerd in de behandeling. Het doel van de behandeling is u over het algemeen helpen met herstellen tot uw oorspronkelijke sportniveau. Prestatie verbeteren of herstellen op het hoogst haalbare niveau is ook mogelijk. Wanneer nodig zal de sportfysiotherapeut overleggen met uw trainer over een aangepast trainingsprogramma. Preventie van blessures is namelijk het belangrijkste. Uw therapeut zal er naar streven herhaling van dezelfde sportblessure te voorkomen.

 

Voor welke klachten is sportfysiotherapie geschikt?


Sportblessures

EHBSO: eerste hulp bij sportongevallen

Preventie van sportblessures

Bewegingsanalyse

Diverse overige klachten waardoor u beperkt wordt tijdens het sporten

Advies in sportkeuze, beste aanpak, materiaal, kleding en schoeisel

Sportmedische begeleiding

Opstellen van trainingsprogramma's

Toepassen van oefentherapie bij overige doelgroepen

Prestatieverbetering

 

Verwijzing en vergoeding
 

Sinds januari 2006 heeft u geen verwijzing van een huisarts of specialist nodig om door een sportfysiotherapeut onderzocht en behandeld te worden. Indien u wel een verwijzing heeft bent u uiteraard ook welkom. Uw arts beschikt wellicht over informatie die voor uw behandeling van belang kan zijn. Indien nodig neemt de therapeut in overleg met u contact op met uw arts. Sportfysiotherapie valt onder de vergoeding voor fysiotherapie en wordt vergoed vanuit de aanvullende verzekering.