Manuele Therapie

Manuele therapie is een verbijzondering binnen de fysiotherapie wat betekent dat iedere manueel therapeut in basis fysiotherapeut is. Na de opleiding tot fysiotherapeut kan een keuze gemaakt worden uit een aantal richtingen manuele therapie.
Zo kennen we manueel therapeuten van de SOMT, de NAOMT, Maitland en de methode van der Bijl. Deze richtingen kennen soms een verschillende aanpak en/of visie wat betreft het beoordelen of behandelen van bepaalde klachten.
Een groot aantal manueel therapeuten is aangesloten bij de Nederlandse Vereniging voor Manuele Therapie (NVMT).

 

 Lees verder

Manuele therapie is bedoeld voor problemen met het "bewegingsapparaat", hiermee bedoelen we de weefsels en gewrichten rond de wervelkolom en in armen en benen.
Klachten in de wervelkolom of ledematen kunnen ontstaan wanneer gewrichten niet goed werken. Zo'n stoornis van het gewricht wordt ook wel een "functiestoornis" genoemd. Een kortere of langere overbelasting van een gewricht kan de oorzaak van een klacht zijn. Bewegen wordt dan soms moeilijk en/of pijnlijk. Ook is het mogelijk dat spieren verkrampt zijn of juist verzwakt, waardoor problemen kunnen ontstaan.
Soms straalt de pijn uit naar andere delen van het lichaam en staan verschillende klachten met elkaar in verband.Met behulp van manuele therapie kan mogelijk de stoornis van één of meerdere gewrichten worden verminderd of verholpen.

 

Wat kan ik verwachten van een manueel therapeut?
 

Voordat de behandeling van start kan gaan voert de manueel therapeut een uitgebreid vraaggesprek met de cliënt. In aansluiting daarop vindt een lichamelijk onderzoek plaats. De therapeut kijkt daarbij niet alleen naar de klacht zelf maar onderzoekt tevens waardoor de klacht ontstaat. Daarnaast wordt gekeken of er andere lichamelijke problemen zijn die mogelijk verband hebben met de klacht.
Afhankelijk van dit onderzoek wordt een manueel therapeutische diagnose met u besproken en zo mogelijk een prognose gemaakt wat vervolgens tot een behandelplan leidt.
 

Hoe ziet een behandeling eruit?
 

De manueel therapeut verhelpt de functiestoornis van een gewricht door het toepassen van specifieke passieve mobiliserende bewegingen. Door de lichaamsdelen rond het gewricht op een bepaalde manier te bewegen kan de beweeglijkheid van het gewricht worden vergroot. De pijn kan daardoor afnemen en de beweeglijkheid van het gewricht kan verbeteren.
Meestal is zacht trekken aan of duwen tegen de lichaamsdelen voldoende. Soms vult de manueel therapeut deze behandeling aan met gedoseerde impulstechnieken. Hierbij worden de gewrichten dan wat sneller bewogen en hoort men soms een knappend of krakend geluid. Meestal wordt dit ervaren als een kortstondig vreemd gevoel maar over het algemeen niet pijnlijk.
Naast uw gewrichten kan het ook zo zijn dat uw spieren versterkt of juist ontspannen moeten worden. Mogelijk doet de therapeut dit samen met u tijdens een behandeling maar in veel gevallen krijgt u ook oefeningen op die u thuis kunt doen.
 

Voor welke klachten is manuele therapie geschikt?
 

Veel klachten die veroorzaakt worden door stoornissen in de gewrichten kunnen door de manueel therapeut positief worden beïnvloed. Daarbij kunt u o.a. denken aan:

  • Hoofd- en nekpijn;
  • Nek- en schouderklachten met uitstraling naar de armen;
  • Hoge- en lage rugklachten al of niet met uitstralende pijn;
  • Bepaalde vormen van duizeligheid;
  • Bekkenklachten;
  • Gewrichtsklachten in armen en/of benen.
     

Verwijzing en vergoeding
 

Sinds januari 2006 heeft u geen verwijzing van een huisarts of specialist nodig om door een manueel therapeut onderzocht en behandeld te worden. Indien u wel een verwijzing heeft bent u uiteraard ook welkom. Uw arts beschikt wellicht over informatie die voor uw behandeling van belang kan zijn. Indien nodig neemt de therapeut in overleg met u contact op met uw arts.
Manuele therapie wordt door de meeste aanvullende verzekeringen vergoed. Het is echter aan te raden dit van te voren in uw polis of bij de verzekeraar na te gaan.
 

Kwaliteit van behandelen
 

Door de uitgebreide opleiding en de jaarlijkse verplichte na- en bijscholing kunt u verwachten dat de manueel therapeut uw klachten serieus en ter zake kundig zal beoordelen en behandelen om zodoende samen met u tot een oplossing van uw klachten te komen.
Voor meer informatie over manuele therapie kunt u terecht op de site van de NVMT (Nederlandse Vereniging van Manueel Therapeuten): www.nvmt.nl